Рупіцева Тетяна Олександрівна

0

Місце роботи: державний реєстратор Балаклавської районної державної адміністрації
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Мишустін С.В. є приватним підприємцем, та 23.11.2011р. прийшов до державного реєстратора для внесення змін до єдиного реєстру юридичних і фізичних осіб відносно своїх видів діяльності та отримання відповідного витягу. При спілкуванні з реєстратором Рупіцевою Т.О., вона пояснила, що ця процедура платна, офіційно слід сплатити близько 70грн., та вона займе тривалий час, але її можна прискорити, надавши їй, Рупіцевій Т.О. 70грн. для проведення офіційних проплат та додатково 50грн. в якості винагороди, на що він, Мишустін С.В. погодився. Побоючись, щоб Рупіцева Т.О. його не обманула, він, Мишустін С.В. переписав номери двох купюр номіналом по 100грн. кожна на своїй візитці. Після чого Мишустін С.О. прийшов в кабінет до Рупіцевій Т.О. та передав їй ці дві купюри, які вона поклала в ящик стола, а він, Мишустін С.В., отримав від неї відповідний витяг з єдиного реєстру.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850грн. (банк отримувач ГУДК України в місті Севастополі код платежу 21081100, МФО 824509, ОКПО 24035629, розрахунковий рахунок 31115106700002) у дохід держави.
Дата судового рішення: 2011-12-16
Номер судового рішення: 3-2445/2011
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.