Зварич Михайло Тарасович

0

Місце роботи: військова частина А 2238
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Зварич М.Т., проходячи військову службу на посаді начальника командного пункту — заступника начальника штабу з бойового управління військової частини А 2238, порушив вимоги законодавства стосовно обмеження щодо роботи близьких осіб, маючи в безпосередньому підпорядкуванні свою дружину, яка проходила службу старшим радіометристом-планшетистом відділення відображення обстановки командного пункту тієї ж військової частини та не повідомив командовання про наявність конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): звільнений від адміністративної відповідальності з усним зауваженням.
Дата судового рішення: 2011-10-26
Номер судового рішення: 3/1522/7310/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.