Терещенко Микола Миколайович

0

Місце роботи: "Сеньківка" державне підприємство "Служба міжнародних автомобільних перевезень"
Посада: інспектор відділу служби міжнародних автомобільних перевезень
Склад корупційного правопорушення: Терещенко М.М. з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ДП «СМАП»та знаючи, що згідно нормативних актів подальша безпечна експлуатація транспортного засобу в такому технічному стані була неможлива, склав зазначений акт від 30.11.2011 № 009929-02 перевірки додержання перевізником вимог законодавства про автомобільний транспорт та запропонував водію Сердюкову В. сплатити послуги «СМАП»в сумі 400 грн., на що водій погодився та оплатив 400 грн. на користь ДП «СМАП».(частка від вартості наданих послуг зараховується до заробітку інспектора, що надав послугу).
Вид покарання (стягнення): Стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 грн.00 коп.
Дата судового рішення: 2012-01-19
Номер судового рішення: 3-62/2505/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.