Мельничук Анатолій Євгенович

0

Місце роботи: Військова частина А 2314
Посада: начальник позаштатної команди охорони аеродрому Чортків
Склад корупційного правопорушення: Мельничук А.Є. будучи військово службовою особою у званні капітана, займаючи посаду начальника позаштатної команди охорони аеродрому Чортків, наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, 10 червня 2011 року, близько 12 год.40 хв., всупереч інтересам служби, допустив викрадення ввіреного йому під охорону іншого військового майна, належного військовій частині А 2314-20 шт. залізобетонних плит ПД 3 м. на 1,2 м. з ангару охоронюваного ним аеродрому Чортків загальною вартістю 8059 грн, яким одразу ж розпорядився на власний розсуд.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст.410 КК України у виді позбавлення волі на строк п’ять років з призначенням на підставі ч.2 ст.55 КК України додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з обліком, охороною і обслуговуванням товаро-матеріальних цінностей, на строк два роки;За ч.3 ст.15-ч.2 ст.410 КК України з застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки і 6 місяців.На підставі ст.70 КК України за сукупності злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити Мельничука А.Є. остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з обліком, охороною і обслуговуванням товаро-матеріальних цінностей на строк два роки. На підставі ст.75 КК України Мельничука А.Є від відбування основного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком два роки.
Дата судового рішення: 2011-07-29
Номер судового рішення: 1-114/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.