Назаревич Ярослав Антонович

0

Місце роботи: Хотимирське лісництво ДП «Коломийське лісове господарство»
Посада: лісничий
Склад корупційного правопорушення: Назаревич Я.А., будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, обіймаючи згідно наказу № 80 від 01.06.2000 року посаду лісничого Хотимирського лісництва ДП "Коломийське ЛГ", в порушення вимог ч.1 п.1 ст.7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", з 24.03.2000 року по даний час (згідно статуту лісомисливського підприємства "Хотимир", зареєстрваного Тлумацькою РДА 24.03.2000р.) займається іншою оплачуваною діяльністю-а саме, є засновником і власником ЛМП "Хотимир", приватної форми власності та працює по сумісництву на посаді директора вказаного підприємства. Назаревич Я.А. отримав за липень 2011 року заробітну плату в розмірі 786,62 грн.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення – 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. штрафу в дохід держави з конфіскацією винагороди від роботи за сумісництвом в розмірі 786 грн. 62 коп.
Дата судового рішення: 2011-08-23
Номер судового рішення: 3-0916637/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.