Гайдук Раїса Олександрівна

0

Місце роботи: Завідуюча Комунальним дошкільним навчальним закладом комбінованого типу «Аленький цвіточок» Ровеньківської міської ради Луганської області
Посада: завідуюча Комунальним дошкільним навчальним закладом комбінованого типу «Аленький цвіточок»
Склад корупційного правопорушення: Гайдук Р. О., перебуваючи на посаді завідуючої Комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу «Аленький цвіточок»Ровеньківської міської ради Луганської області, порушила вимоги п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», порушила встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, надала перевагу Євстратовій В.Є. за вирішення питання щодо зачислення її дитини Євстратової Е.Д. в групу «Яслі»ДНЗ «Аленький цвіточок», тобто дії в інтересах Євстратової В.Є. та 08.12.2011 року, приблизно о 12 годині, отримала за це вигоду матеріального характеру у вигляді грошових коштів в сумі 1000 гривень.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 850 гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру-1000 грн.
Дата судового рішення: 2011-12-30
Номер судового рішення: 3-3710/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.