Решетар Вікторя Іванівна

0

Місце роботи: На момент вчинення правопорушення: в.о. сільського голови Брестівської сільської ради з 01.12.2011 року по 30.12.2011 р.
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Решетар В. І. виконуючи обов’язки голови Брестівської сільської ради Мукачівського району, порушила спеціальні обмеження щодо посадових осіб місцевого самоврядування, передбачені п.4 ч.1 ст.6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", використала надані їй службові повноваження та пов’язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, внаслідок чого, незаконно отримала премію на загальну суму 1 115,00 гривень, чим вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст. 172-2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Штрафу в розмірі 850,00 гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 1 115,00 гривень в користь держави.
Дата судового рішення: 2012-01-25
Номер судового рішення: 3-155/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.