Шмаков Олександр Сергійович

0

Місце роботи: ВДАІ по обслуговуванню м. Болграда та Болградського району УДАІ ГУМВС України в Одеській області,
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Шмаков О.С., працюючи інспектором ВДАІ та, використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, діючи умисно, отримав від гр. Целікова О.Б. неправомірну вигоду – грошові кошти у сумі 50 грн. за не проведення стосовно нього перевірки про можливий факт вчинення ним адміністративного правопорушення.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 50 грн.
Дата судового рішення: 2011-08-29
Номер судового рішення: 3- 1340/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.