Панченко Олександр Анатолійович

0

Місце роботи: Бучанська ВК № 85 УДДУВП
Посада: начальник відділення соціально-психологічної служби № 11
Склад корупційного правопорушення: Панченко О.А., працюючи на посаді начальника відділення соціально-психологічної служби № 11 БВК № 85 УДДУВП в м. Києві та Київській області, звернувся до зоотехніка підсобного господарства при Бучанській виправній колонії № 85 Танчика Ю.В. з проханням використати працю засудженого Лащевського В.В. в своїх особистих інтересах, а саме для проведення господарських робіт на земельній ділянці, яка належить Панченку О.А, за межами ділянки соціальної реабілітації БВК № 85. В подальшому Панченко О.А., з метою одержання неправомірної вигоди – використання безоплатної праці засудженого, на своєму особистому автомобілі доставив засудженого Лящевського В.В. на власну земельну ділянку де останній здійснював господарські роботи.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1020,00 грн
Дата судового рішення: 2011-09-26
Номер судового рішення: 3-1876/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.