Шумак Андрій Петрович

0

Місце роботи: Яготинська МДП
Посада: головний державний податковий ревізор інспектор відділу контролю юридичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Шумак Андрій Петрович, працюючи на посаді головного державного податкового ревізора інспектора відділу контролю юридичних осіб Яготинської МДПІ, будучи службовою особою, яка здійснює функції представника влади, одержав хабар від директора ТОВ СГП «Удача»Зайця А.Б. у вигляді грошових коштів у сумі 16000 грн. як винагороду Шумаку А.П. за мінімізацію штрафних санкцій за результатами перевірки ТОВ СГП «Удача», з використанням останнім свого службового становища, за наступних обставин.
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді 4 (чотирьох) місяців та 29 (двадцяти дев’яти) днів арешту з позбавленням права обіймати посади, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки. Строк відбування покарання засудженому Шумаку А.П. обчислювати з 01 квітня 2011 року.Зарахувати засудженому Шумаку А.П у строк призначеного покарання строк попереднього ув’язнення з 01 квітня 2011 року по 30 серпня 2011 року включно, з розрахунку одному дню попереднього ув’язнення відповідає один день арешту.
Дата судового рішення: 2011-08-30
Номер судового рішення: 1-50/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.