Моїсеєва Тетяна Володимирівна

0

Місце роботи: Прелесненська сільська рада Слов'янського району Донецької області
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Моїсеєва Т.В. будучи виконуючим обов'язки голови Прелесненської сільської ради, використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, видала від свого ім'я, як виконуючого обов'язки сільського голови, розпорядження №15 «Про преміювання працівників сільської ради»та без рішення Прелесненської сільради встановила собі премію за липень 2011 року у розмірі 589,68грн.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) грн. 00 коп. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди материального характеру в розмірі 589 (п’ятсот вісімдесят дев’ять) грн. 68 коп. на користь держави.
Дата судового рішення: 2011-09-12
Номер судового рішення: 3к-2883/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.