Улько Роман Юрійович

0

Місце роботи: Божковська ВК №16
Посада: начальник медичної частини
Склад корупційного правопорушення: Улько Р.Ю., перебуваючи на посаді начальника медичної частини Божковської ВК №16, будучи посадовою особою кримінально-виконавчої служби, визначеною п.1 ч.1 ст.4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, незважаючи на обмеження встановлені даним Законом, своїми умисним діями, які виразились у одержання неправомірної вигоди під час отримання грошової винагороди від рідних засудженого Рибачука Г.В. у розмірі 310 грн., що не перевищує ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-2 КУпАП
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 2 550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) грн. на користь держави з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 308,45 грн. (триста вісім гривень 45 коп.)
Дата судового рішення: 2011-11-18
Номер судового рішення: № 3-1169/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.