Оліферчук Віталій Ігорович

0

Місце роботи: начальник управління Держкомзему в Здолбунівському районі Рівненської області
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: 15.07.2011 р. Оліферчук В.І., обіймаючи посаду начальника управління Держкомзему в Здолбунівському районі Рівненської області, використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання дарунка, дав згоду погодити виготовлену приватним підприємцем Кінашем Є.Ф. проектну документацію за отриманий дарунок. В подальшому,18.07.2011 р. Оліфеерчук В.І., перебуваючи в своєму службовому кабінеті, о 12 год. 20 хв. особисто отримав у якості дарунка грошові кошти в сумі 500 грн. від ПП Кінаша Є.Ф. за виконання дій в межах власних повноважень щодо погодження виготовленої останнім проектної документації, зокрема додатків до договорів оренди земельних часток (паїв) на території Ступнівської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області
Вид покарання (стягнення): Штраф у розмірі 50 (п'ятидесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що відповідає 850 (вісімсот п'ятдесят) грн. з конфіскацією в прибуток держави дарунку – грошей в сумі 500 (п'ятсот) грн
Дата судового рішення: 2011-08-05
Номер судового рішення: № 3-997/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.