Щербак Олександр Петрович

0

Місце роботи: АФ «Вперед»
Посада: Тракторист
Склад корупційного правопорушення: Щербак О.П. запропонував та надав службовій особі землевпоряднику Миколаївської сільської ради Некрасовій Д.М. посадовій особі місцевого самоврядування 13 рангу, віднесеної до 7 категорії неправомірну вигоду на загальну суму 60 грн., що не перевищує 5 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за не відпрацювання Щербаком Д.О. адміністративного покарання у вигляді громадських робіт
Вид покарання (стягнення): Аміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 850 гривень
Дата судового рішення: 2011-10-06
Номер судового рішення: № 3-1309/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.