Гнатенко Ірина Володимирівна

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Гнатенко І.В. надала посадовій особі юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного бюджету, неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в сумі 61 грн. 59 коп. та продукти харчування(дві пляшки горілки «Хортиця»та одну палицю ковбаси «Глобіно салямі преміум»на суму 114 грн. 53 коп.), а всього на суму 176 грн. 12 коп., що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
Дата судового рішення: 2011-08-09
Номер судового рішення: 3-630/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.