Кушта Ярослав Іванович

0

Місце роботи: Липницька сільська рада Жовківського району Львівської області
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
Вид покарання (стягнення): звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням встановивши йому іспитовий строк терміном на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2015-01-31
Номер судового рішення: 42519143
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.