Держевицький Дмитро Ігорович

0

Місце роботи: ПСП «Зелений хутірець»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем; Службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо протягом випробного терміну –3 (три) роки –не вчинить нового злочину, і буде виконувати покладені на нього обов'язки. На підставі ст. 76 КК України зобов'язати засудженого періодично зявлятися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої системи, повідомляти цей орган про зміну свого місця проживання.
Дата судового рішення: 2011-11-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.