Раковчук Тетяна Петрівна

0

Місце роботи: Комунальний заклад "Криворізький районний центр первинної медико – санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області"
Посада: медичний реєстратор
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Вид покарання (стягнення): штраф в дохід держави в розмірі 425 (чотириста двадцяти п'яти ) гривень
Дата судового рішення: 2015-03-24
Номер судового рішення: 43317915
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.