Мурин Богдан Михайлович

0

Місце роботи: Приватна агрофірма ім. І.Франка с.Залужжя Яворівського району Львівської області
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів
Вид покарання (стягнення): штраф в розмірі сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) грн 00 коп., з позбавлення права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційно-правової форми, строком на 1 (один) рік. На підставі ч.2 ст.3 Закону України «Про застосування амністії в Україні», п.«г» ст.1 Закону України «Про амністію в 2014 році» звільнено від відбування призначеного основного та додаткового покарання.
Дата судового рішення: 2014-09-25
Номер судового рішення: 41275741
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.