Драгун Наталія Володимирівна

0

Місце роботи: Гусарівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини районної державної лікарні ветеринарної медицини в Барвінківському районі Харківської області
Посада: лікар ветеринарної медицини – епізотолог
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 50 (п"ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. з конфіскацією отриманої винагороди від роботи за сумісництвом в сумі 3650 (три тисячі шістсот п"ятдесят) грн..
Дата судового рішення: 2014-10-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.