Шаріков Ігор Вікторович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею в інтересах того, хто пропонує, дії з використанням наданого їй службового становища
Вид покарання (стягнення): Штраф на користь держави у сумі 2006 гривень зі спеціальною конфіскацією грошових коштів у сумі 50 гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2014-09-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.