Шелемба Сергій Іванович

0

Місце роботи: ФГ “Серміш Агро”
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Привласнив та розтратив чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а також вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 75 КК України звільнити Шелембу Сергія Івановича від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк терміном на два роки. Згідно ст. 76 КК України зобов'язати Шелембу С.І. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну свого місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2015-01-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.