Гладська Надія Петрівна

0

Місце роботи: РСТК ТСО України
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України Гладська Н.П. звільнена від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки та покладенням зобов’язань, передбачених п. 3 ст. 76 КК України. Застосувати положення ст. 69 КК України та вважати її засудженою за ч. 2 ст. 368 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до основного покарання, призначеного судом 1 інстанції без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. В решті вирок залишити без змін
Дата судового рішення: 2014-11-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.