Величко Ірина Василівна

0

Місце роботи: 
Посада: голова Деньгівської сільської ради
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара
Вид покарання (стягнення): Вирок Золотоніського міськрайонного суду від 12.09.2013 р. відносно Величко Ірини Василівни засудженої за ст. 368 ч. 3 КК України, скасувати в частині безпідставної кваліфікації її дій за кваліфікуючою ознакою «вимагання хабара» та в частині призначеного додаткового покарання. Вважати Величко Ірину Василівну засудженою за ст. 368 ч. 3 КК України (в редакції Закону України № 3207-VI (3207-117) від 07.04.2011 р.) на п’ять років позбавлення волі з позбавленням її права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представників влади та органів місцевого самоврядування строком на два роки. На підставі ст. 54 КК України Величко І.В. позбавити 7 рангу 4-ї категорії державного службовця. На підставі ст. 75 КК України Величко І.В. від відбуття основного покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком два роки. На підставі ст. 76 КК України зобов’язати Величко І.В. повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2013-11-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.