Божко Василь Іванович

0

Місце роботи: Державна інспекція сільського господарства у Вінницькій області
Посада: головний спеціаліст відділу технічного нагляду Управління технічного нагляду, охорони пpaці та пожежної безпеки
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для інших фізичних осіб всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним інтересам; складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі п. ґ ст. 1 ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 року звільнити Божка Василя Івановича від відбування призначеного покарання.
Дата судового рішення: 2014-06-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.