Артеменко Сергій Михайлович

0

Місце роботи: ООДП ДАК " Хліб України"
Посада: генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України, звільнити Артеменко С.М. від відбування основного покарання з випробуванням строком на 3 (три ) роки.Встановити відносно Артеменко С.М. обов'язки, передбачені п.п. 2,3,4 ч.1 ст. 76 КК України.
Дата судового рішення: 2015-01-15
Номер судового рішення: 1522/12220/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.