Лейза Михайло Михайлович

0

Місце роботи: ДП “Берегівське лісове господарство”
Посада: мисливствознавець
Склад корупційного правопорушення: Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Вид покарання (стягнення): Штрафу у розмірі 750-ти (сімсот п’ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12750 (дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень, без спеціальної конфіскації, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно – розпорядчими функціями строком на 1 рік.
Дата судового рішення: 2015-03-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369-2. Зловживання впливом

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.