Олійник Ольга Ізидорівна

0

Місце роботи: ДВК №610437
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні та службове підроблення
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.І ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, з встановленням остаточного покарання — штрафу в сумі 1700 грн. з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями під час виборчих компаній терміном на 1 рік 5 місяців.
Дата судового рішення: 2015-02-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.