Думчиков Олександр Володимирович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення службовою особою у його інтересах дій з використанням наданої їй влади і службового становища.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України Думчикова Олександра Володимировича звільнити від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік. На підставі ст.76 КК України покласти на Думчикова Олександра Володимировича такі обов'язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2014-05-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.