Гречуха Наталія Іванівна

0

Місце роботи: Супоївська сільська рада Яготинського району Київської області
Посада: в.о. голови сільської ради
Склад корупційного правопорушення: Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом про наявність конфлікту інтересів
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2015-03-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.