Тригуб Василь Михайлович

0

Місце роботи: Бережанська районна рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Тригуб В.М. будучи депутатом Бережанської ради та відповідно до підпункту "б" п.1 ст.4 ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції" суб"єктом відповідальності за корупційне правопорушення, не подав до Бережанської районної ради або до відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації декларації про майно, доходи, витрати і зобов"язання фінансового характеру за 2011 рік, у зв"язку з чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.1 ст. 172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Тригуба Василя Михайловича у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесять) гривень.
Дата судового рішення: 2013-02-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.