Гержод Юрій Володимирович

0

Місце роботи: 
Посада: директор Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України
Склад корупційного правопорушення: Порушення Гержодом Ю.В. спеціальних обмежень, встановлених для державних службовців, зокрема порушення заборони виконувати роботу на умовах сумісництва з іншими видами діяльності, що полягало у наданні послуг при виконанні умов договору на розробку нормативного документу «Системи управління охороною праці в ТОВ «Інтертрансгруп», які не віднесені до викладацької, наукової, творчої діяльності, що є порушенням вимог п.1 ч.1 ст.7 Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Постановою судді Шевченківського районного суду м.Києва від 27 травня 2013 року провадження в справі відносно Гержода Юрія Володимировича за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАП, закрито на підставі п.1 ст.247 КУпАП за відсутністю в його діях складу адміністративного корупційного правопорушення. Апеляційний суд м. Києва постановив: визнати Гержода Юрія Володимировича винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАп та піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень, з конфіскацією грошових коштів отриманих ним в якості оплати за виконану роботу.
Дата судового рішення: 2013-07-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.