Савченко Дмитро Павлович

0

Місце роботи: СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області
Посада: старший слідчий
Склад корупційного правопорушення: Савченко Д.М., перебуваючи на посаді старшого слідчого слідчого відділення Варвинського районного відділу УМВС України в Чернігівській області, маючи у відповідності до функціональних обов’язків старшого слідчого, статус службової особи, яка займає відповідальне становище в системі правоохоронних органів і наділена спеціальними, лише їй притаманними повноваженнями в кримінальному судочинстві, та відповідно до пп. «д» п.1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції”, є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, діючи спільно з заступником начальника Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області Нагнойним Сергієм Олександровичем, який теж згідно вимог вищевказаного закону, є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, порушив обмеження, передбачені ч. 1 ст.6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції”, незаконно одержав неправомірну вигоду матеріального характеру.
Вид покарання (стягнення): Подання першого заступника прокурора Чернігівської області Соляр С.П. задовольнити. Постанову Варвинського районного суду Чернігівської області від 06 грудня 2012 року щодо Савченка Дмитра Павловича про закриття провадження в справі про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 172-2 КУпАП, у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених ч. 3 ст. 38 КУпАП – скасувати. Савченка Дмитра Павловича визнати винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч.1ст. 172-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.
Дата судового рішення: 2013-01-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.