Цісар Олександр Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: головний державний податковий ревізор-інспектор відділу організації перевірок фінансових установ, контролю за операціями у сфері ЗЕД управління податкового контролю ДПС у Рівненській області
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової чи творчої діяльності, медичної чи суддівської практики, інструкторської практики із спорту) та за порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частинами, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства).
Вид покарання (стягнення): Постанову Рівненського міського суду від 10 вересня 2013 року Цісар О.М. визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАП і на нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру отриманого в розмірі 48427 грн. 20 коп. Апеляційний суд Рівненської області постановив: постанову Рівненського міського суду від 10 вересня 2013 року відносно Цісара Олександра Миколайовича залишити без змін, а апеляційну скаргу Цісара О.М. – без задоволення.
Дата судового рішення: 2013-10-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.