Хребтов Василь Едуардович

0

Місце роботи: 
Посада: начальник штабу – перший заступник командира 569 окремого зенітно-ракетного дивізіону ВЧ А3024
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Постанову судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 29.10.2012 року, якою Хребтова В.Е. визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч.1 КУпАП і на нього накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1000 грн. – залишити без змін.
Дата судового рішення: 2012-12-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.