Сівер Володимир Петрович

0

Місце роботи: 
Посада: провідний інженер-електронік сектору технічного обслуговування техніки відділу телекомунікаційних систем центру інформатизації Національного банку України в Запорізькій області
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Вид покарання (стягнення): Постанову Комунарського районного суду м.Запоріжжя від 26 вересня 2013 року, якою Сівера Володимира Петровича визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАП, та на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн., з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 256 грн. 50 коп. шляхом перерахування зазначеної суми в дохід держави, залишити без змін.
Дата судового рішення: 2013-11-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.