Матвієнко Тетяна Михайлівна

0

Місце роботи: 
Посада: голова дільничної виборчої комісії № 590883
Склад корупційного правопорушення: Матвієнко Т.М. порушила встановлені законом обмеження щодо використання тимчасово наданих їй службових повноважень з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі 245,82 грн.
Вид покарання (стягнення): Матвієнко Тетяну Михайлівну визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, який стягнути на користь держави.
Дата судового рішення: 2013-02-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.