Петлик Ніна Іванівна

0

Місце роботи: 
Посада: голова ДВК № 050272 с. Жуківці Жмеринського району Вінницької області під час проведення 28 жовтня 2012 року чергових виборів народних депутатів України
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень, щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Визнати винною Петлик Ніну Іванівну (і.н. 1989115747) у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-2 КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі сто п»ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 2550 (дві тисячі п»ятсот п»ятдесят) гривень з конфіскацією в дохід держави незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у сумі 4000 гривень.
Дата судового рішення: 2013-02-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.