Карпенко Микола Кирилович

0

Місце роботи: Урожайнівська сільська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Карпенка Миколу Кириловича (ідентифікаційний номер 1976611953) визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави (отримувач платежу державний бюджет м. Сімферополя; р/рахунок 31117149700268, код отримувача 38040558, банк отримувача: Головне управління державної казначейської служби України в АР Крим, м. Сімферополь; МФО банку 824026, код бюджетної класифікації 21081300; вид платежу: адміністративні штрафи та інші санкції) у сумі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2013-02-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.