Сумський Володимир Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: майстер лісу Попаснянського лісництва
Склад корупційного правопорушення: Сумський В.І. скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-4 КУпАП, а саме порушив встановлене законом обмеження щодо зайняття підприємницької чи іншої оплачуваною діяльністю, будучи засновником та директором ПП «Нафтохімекологія-2005» та директором ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Нафтохімекологія».
Вид покарання (стягнення): Постанову судді Сєверодонецького міського суду Луганської області від 15 травня 2013 року, якою Сумський В.І. звільнений від адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 172-4 ч. 1 КУпАП у зв’язку з відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення – скасувати.Сумського Володимира Івановича визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-4 ч. І КУпАП та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме у сумі 850 грн.
Дата судового рішення: 2013-06-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.