Марченко Констянтин Валерійович

0

Місце роботи: 
Посада: депутат Новенської селищної ради Кіровського району м.Кіровограда
Склад корупційного правопорушення: Марченко К.В., будучи депутатом Новенської селищної ради 6-го скликання, та зобов'язаний вимогою ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»подавати щорічно до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою (3206а-17), що додається до цього Закону, не подавши до 01.04.2012 року та станом на 30.08.2012 року таку декларацію, порушивши вимоги ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.І ст. 172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Постанову Кіровського районного суду м. Кіровограда від 02 жовтня 2012 року про закриття провадження у справі відносно Марченка Констянтина Валерійовича за ч.1 ст. 172-6 КУпАП скасувати. Визнати Марченка Констянтина Валерійовича винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП і піддати адміністративному покаранню у вигляді штрафу в розмірі 340 грн. на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-10-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.