Довбиш Володимир Іванович

0

Місце роботи: Юр'ївська селищна рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство); зловживання службовим становищем, тобто навмисному, з корисливих мотивів використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, чим заподіяна істотна шкода охоронюваним законом суспільним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України остаточно призначити покарання Довбишу В.І., по сукупності злочинів, шляхом часткового додавання призначених покарань, у вигляді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права займати посади в органах місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк один рік шість місяців, зі штрафом у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4250 гривень. У відповідності зі ст.75 КК України Довбиша В.І., від відбування призначеного основного покарання, у вигляді обмеження волі, звільнити з випробуванням, якщо він протягом одного року шести місяців випробного терміну не вчинить нових злочинів і виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-03-13
Номер судового рішення: 0446/1-94/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.