Кугівчак Степан Ярославович

0

Місце роботи: 
Посада: Підбузький селищний голова Дрогобицького району Львівської області
Склад корупційного правопорушення: Кугівчак С.Я., працюючи з 19.11.2010 року відповідно до рішенні І сесії VI скликання Підбузької селищної ради № 1 від 19.10.2010 року на посаді Підбузького селищного голови Дрогобицького району Львівської області, будучи наділеним відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваженнями, пов’язаними з діяльністю ради та її органів із забезпечення виконання рішень сільської ради, з представництва ради у відносинах з іншими організаціями незалежно від форм власності, з укладення від імені ради договорів відповідно до законодавства, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих повноважень, здійснюючи функції представника влади, маючи 9 ранг в межах 4 категорії посад органів місцевого самоврядування та будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержав хабар від громадянки Денісової Наталії Михайлівни 950 доларів США, які згідно офіційного курсу, встановленого Національним банком України, становлять 7569,53 гривень, за укладання з нею договору оренди комунального майна та подальшого сприяння у визначенні мінімального розміру орендної плати.
Вид покарання (стягнення): Вироком Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 21 січня 2013 року визнано винним у скоєнні злочину передбаченого ст. 368 ч.3 КК України та призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України на 5 років позбавлення волі без застосування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України Кугівчака С.Я. звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік 6 місяців, поклавши на нього обов’язки передбачені ст. 76 КК України, не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи; періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції. Апеляційний суд Львівської області ухвалив: Вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 21 січня 2013 року відносно Кугівчака Степана Ярославовича в частині призначення йому покарання скасувати. Призначити Кугівчаку Степану Ярославовичу покарання за ч.3 ст. 368 КК України 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки. Застосувати відносно Кугівчака Степана Ярославовича ст. 54 КК України та позбавити його 9 рангу в межах 4 категорії посад органів місцевого самоврядування. На підставі ст. 75 КК України Кугівчака Степана Ярославовича звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий термін 3 (три) роки. Відповідно до ст. 76 КК України покласти на Кугівчака Степана Ярославовича обов’язки – не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи, періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції. Запобіжний захід засудженому Кугівчаку С.Я. підписку про невиїзд залишити без змін.
Дата судового рішення: 2013-06-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.