Жадько Наталія Сергіївна

0

Місце роботи: КП «Виробниче управління комунального господарства»
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Жадько Н.С. своїми діями, які виразились у незаконному використанні своїх службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей шляхом вжиття заходів, надання вказівки своїй підлеглій, підписання договорів та актів, щодо нарахування та виплати винагороди Дворник Г.О. за відсутності необхідних для цього документів, неправомірно посприяла третій особі , власній матері, в одержанні неправомірної вигоди у виді 9663.00 грн., тобто у розмірі, що перевищує п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 2867.05 грн. Жадько Н.С. порушила обмеження, встановлене п.3 ч.1 ст.4, ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», та вчинила адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за що у відповідності до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» повинна нести адміністративну відповідальність.
Вид покарання (стягнення): Притягнути Жадько Наталію Сергіївну до адміністративної відповідальності за ст. 172 – 2 ч.2 КУпАП і накласти штраф в розмірі 2550 ( дві тисячі п’ятсот п’ятдесят ) грн. 00 коп.
Дата судового рішення: 2013-02-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.