Качмарський Григорій Антонович

0

Місце роботи: ВМО №2 митного поста «Мостиська»Львівської митниці
Посада: старший інспектор
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержання за це неправомірної винагороди у розмірі, що не перевищує ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої винагороди для себе чи інших осіб з таких підстав
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Качмарського Григорія Антоновича у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-2 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят ) гривень з конфіскацією в дохід держави незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-11-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.