Чорний Сергій Миколаєвич

0

Місце роботи: Дробильна фабрика № 2 ПАО «Севгок»
Посада: Механік ділянки №1
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено по попередній змові групою осіб
Вид покарання (стягнення): Визнати винним й призначити покарання по ст. 191 ч. 3 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, нижче нижчої межі, у вигляді 3 років обмеження волі, без позбавлення права займати певні посади й займатися певною діяльністю.У відповідності зі ст. ст. 75, 76 КК України засудженого від відбування покарання звільнити з випробним терміном на 3 роки, зобов'язавши періодично з’являтися на реєстрацію в кримінально-виконавчу інспекцію, повідомляти її про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2012-12-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.