Кузьменко Світлана Валентинівна

0

Місце роботи: Євпаторійський міський центр зайнятості
Посада: начальник відділу взаємодії з роботодавцями
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам, що виразилося в підриві авторитету територіального органу зайнятості населення як органу державної влади України.
Вид покарання (стягнення): В силу ст. 75 КК України, звільнити засуджену від відбуття основного покарання, якщо вона протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки. В силу ст. 76 КК України, зобов'язати засуджену не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, періодично з'являтися туди для реєстрації.
Дата судового рішення: 2013-02-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.