Полтавчук Віктор Іванович

0

Місце роботи: Піщанська сільська рада
Посада: депутат VI скликання
Склад корупційного правопорушення: Полтавчук В.І. порушив вимоги фінансового контролю, а саме неподання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Вид покарання (стягнення): Полтавчука Віктора Івановича притягнути до адміністративної відповідальності і накласти стягнення у вигляді штрафу на користь держави у сумі 170 грн.
Дата судового рішення: 2012-07-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.