Гримак Андрій Віталійович

0

Місце роботи: в/ч А1519
Посада: командир дорожньо-комендантського батальйону 107 центру дорожнього забезпечення військової частини
Склад корупційного правопорушення: Гримак Андрій Віталійовича, який є суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, а саме військовою посадовою особою Збройних Сил України, обіймаючи посаду командира дорожньо-комендантського батальйону 107 центру дорожнього забезпечення військової частини в/ч А1519, що розташовується в м.Дубно Рівненської області, використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди, 24.12.2012 року, 25.12.2012 року та 26.12.2012 року віддав усний наказ підлеглому військовослужбовцю контрактної служби Ніколайчуку П.В. надати йому безоплатні послуги, а саме виконати ремонтні роботи у його власному гаражі по вул.Семидубській, 18 в м.Дубно.
Вид покарання (стягнення): Гримака піддати штрафу в розмірі 850 (вісімдесят п'ятдесят) гривень в прибуток держави без конфіскації незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2013-01-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.