Кириченко Наталія Миколаївна

0

Місце роботи: 
Посада: голова дільничної виборчої комісії № 590459 одномандатного виборчого округу № 159 с. Сафонівка Путивльського району з виборів народних депутатів України
Склад корупційного правопорушення: Кириченко Н.М. умисно, всупереч обмежень щодо використання службового становища, встановлених ч. 1 ст. 6 Закону України "Про засади запобігання і протидію корупції" від 07.04.2011 р., отримавши 31.10.2012 року в окружній виборчій комісії № 159 м. Глухів грошові кошти для виплати технічному працівнику Кунтусовій Г.М грошової винагороди за жовтень 2012 року в сумі 927 грн. 25 коп., 430 грн. 75 коп. з них не виплатила і в подальшому використала на свої потреби, отримавши у такий спосіб неправомірну вигоду матеріального характеру.
Вид покарання (стягнення): КИРИЧЕНКО НАТАЛЮ МИКОЛАЇВНУ підвергнути адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот пятдесят) гривень з конфіскацією в дохід держави незаконно одержаної неправомірної вигоди в розмірі 430,75 (чотириста тридцять гривень сімдесят п’ять) коп.
Дата судового рішення: 2012-12-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.